Arama

Tarihçe

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin kuruluş başvurusu 29 kurucu üye ile 18 Mayıs 2015 tarihinde Ankara İl Dernekler Müdürlüğü’ne yapılmıştır. Bu tarihte 06-120-131 kütük numarası ile kurulan derneğin tüzüğü ise 23 Haziran 2015 tarihinde onaylanmıştır. Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu’nda G. Aydan Genç (Başkan), Özlem Ülger (Başkan Yardımcısı), Hülya Gökmen Özel (Sekreter), Gonca Bumin (Sayman), Çiğdem Ayhan (Üye), MeralHuri (Üye) ve Mine Baydan (Üye) görev almışlardır.

3 Temmuz 2015 tarihinde dernek tarafından Basın Bildirisi yayınlanmış ve 7 Ağustos 2015 tarihinde SABDEK Genel Kurul Üyeleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlıklarına üyelik çağrısında bulunulmuştur.

5 Aralık 2015 tarihinde yapılan 1.Genel Kurulda derneğin yetkili organlarının seçimi yapılmıştır. Genel Kurul sonrasında Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri görevlerine başlamışlardır.

29 Ağustos 2016 tarihinde dernek başkanı G. Aydan Genç’in istifası üzerine Dernek Tüzüğü 13. Maddesine göre Yönetim Kurulu yedek üyesi Mine Baydan toplantıya çağırılmış olup G. Aydan Genç’in istifası kabul edilmiştir. Yeni kurulan yönetim kurulunda, Özlem Ülger (Başkan), Meral Huri (Başkan Yardımcısı), Gonca Bumin (Sekreter), Çiğdem Ayhan (Sayman), ve Mine Baydan (Üye) olarak belirlenmiştir.

24 Kasım 2016 tarihinde II. Olağan Genel Kurul toplantısı, II. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi’nde gerçekleştirilmiştir.

20 Mart 2017’de derneğimize gelir temini amacıyla İktisadi işletme açılmıştır.

30 Kasım 2017 tarihinde III. Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup derneğin yetkili organları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 

Yönetim Kurulu
Dernek Başkanı Afsun Ezel Esatoğlu 
Başkan Yardımcısı Meral Huri
Sayman Çiğdem Ayhan
Genel Sekreter Maviş Kulak Kayıkçı
Üyeler Mine Baydan
   
Yedek  
  Zehra Büyüktuncel Demirel
  Çağdaş Erkan Akyürek
  İlkem Kara
  Deran Oskay
  Çağıl Gökdoğan
Denetim Kurulu
  Esra Özcebe
  Esra Akı
  Nilgün Bek
  Merve Batuk
  Öznur Yılmaz
 

Mevlüde Kızıl