Arama

Yönetim Kurulu

30 Kasım 2017 tarihinde III. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda derneğin yetkili organlarının seçimi yapılmıştır. 

Yönetim Kurulu
Dernek Başkanı Afsun Ezel Esatoğlu 
Başkan Yardımcısı Meral Huri
Sayman Çiğdem Ayhan
Genel Sekreter Maviş Kulak Kayıkçı
Üyeler Mine Baydan
   
Yedek  
  Zehra Büyüktuncel Demirel
  Çağdaş Erkan Akyürek
  İlkem Kara
  Deran Oskay
  Çağıl Gökdoğan

 

Denetim Kurulu
  Esra Özcebe
  Esra Akı
  Nilgün Bek
  Merve Batuk
  Öznur Yılmaz
 

Mevlüde Kızıl