Arama

Lisans Programları Değerlendirme Başvuru Formu

Lütfen, bu formu SABAK tarafından değerlendirme yapılmasını istediğiniz tüm sağlık bilimleri lisans programlarınızın her biri için ayrı bir form kullanarak doldurunuz ve değerlendirme yapılması istenen tüm programlar için doldurduğunuz formları Fakülte Dekanlığı başvuru yazısının eki olarak, aşağıdaki adrese iletiniz:
SABAK adres: İvedik Caddesi Tepe Altı Mahallesi Serin Sokak No: 2/4 EGS Center Yenimahalle Ankara  
Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak, başvuruların elektronik bir kopyasının sabak@sabak.org.tr adresine de gönderilmesi önerilir.
A. Başvuruyu yapan kuruma ilişkin bilgiler:
          1. Programı yürüten üniversite:
          2. Programı yürüten fakülte:
          3. Programı yürüten bölüm:
          4. Başvuruyu yapan fakülte dekanı:
                    a. Adı ve Soyadı:
                    b. Ünvanı:
                    c. Telefonu:
                    d. E-posta adresi:
B. Değerlendirme yapılması istenen sağlık bilimleri lisans programına ilişkin bilgiler:
          1. Programın adı:
          2. Program mezunlarına verilen diploma üzerinde yazılan tanımlama (ünvan):
          3. Programa ilk kez öğrenci kabul edilen yıl:
          4. Programın ilk kez mezun verdiği yıl:
NOT: Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK) gerekli gördüğü durumlarda başvuruyu kabul etmeden önce Şubat ayı içinde programlardan ek bilgi ve belge isteyebilir.
C. Değerlendirme başvurusu türü (geçerli olan seçeneğin yanına işaret ekleyiniz):
          1. İlk kez Genel Değerlendirme başvurusu
          2. Yeniden Genel Değerlendirme başvurusu
          3. Ara Değerlendirme başvurusu
          4. Ön ziyaret ve bilgilendirme:
                     İstenmektedir
                     İstenmemektedir
D. Değerlendirme Döneminde Uygulanacak Değerlendirme Ölçütleri:
          • Genel Değerlendirmesi yapılacak tüm lisans programlarının değerlendirmesinde Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri kullanılacaktır.
          • Ara Değerlendirmesi yapılacak tüm lisans programlarının değerlendirmesinde Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri kullanılacaktır.