Arama

Değerlendirme Bulguları ve Akreditasyon Kararları

 

Değerlendirme Bulguları ve Akreditasyon Kararları

• Güçlü Yanlar

Ölçütlere ilişkin çalışmalar, süreçler, izlemler örnek uygulama olarak kabul edilir ve tüm programlara iyi uygulama örneği olarak gösterilebilir.

• Yetersizlikler ve Gözlemler:

– Eksiklik: Bir ölçütün sağlanmadığının bildirimidir. Dolayısıyla, program ölçütle uyum içinde değildir. Bu ölçütün sağlanması için kurum tarafından acil önlemler alınması gereklidir.

– Zayıflık: Bir ölçütün kısmen sağlandığını, ancak bu durumun zorlukla elde edildiğini ve bir sonraki genel değerlendirmeye kadar programın niteliğinde bir bozulma olmayacağı garantisi bulunmadığını gösterir. Dolayısıyla, ölçütün daha kuvvetli bir şekilde sağlanması için kurum tarafından düzeltici önlemler alınması gereklidir.

– Kaygı: Bir ölçütün halen sağlandığını, ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişme olasılığının bulunduğu ve bu ölçütün ileride sağlanmayabileceği durumudur. Dolayısıyla, ölçütün sağlanmasının devamını garanti etmek için kurum tarafından olumlu bir girişim yapılmasında yarar vardır.

– Görüş: Değerlendirmede kullanılan ölçütler ile doğrudan ilgili olan veya olmayabilen bir izlenim, yorum veya öneridir ve kurumun programlarını daha da geliştirmek için gösterdiği sürekli çabalara yardımcı olmak üzere belirtilir.

Değerlendirme Bulgusu Akreditasyon Kararı
Eksiklik yok, zayıflık yok  Akreditasyon (5 yıl sonraki genel değerlendirmeye kadar kesin akreditasyon)
Eksiklik yok, zayıflık var Akreditasyon (2 yıl sonraki ara rapor ya da ara ziyarete kadar koşullu akreditasyon)
Eksiklik var :  
 - İlk değerlendirmede  Akreditasyon Vermeme
  - Ara/Genel değerlendirmede Kanıt Göster (1 yıl sonra değerlendirme, ziyaretle veya raporla tekrarlanacak)
Ara Değerlendirmede zayıflık var Kanıt Göster(1 yıl sonra ziyaret yenilenecek)
Kanıt Göster” sonrasıeksiklik ya da zayıflık var Akreditasyon Vermeme

Ek bilgi: 

  • 5 yıl kesin akreditasyon ya da 2 yıl süre ile koşullu akreditasyon alan programlar, akreditasyon süresi sona ereceği tarihten 1 yıl önceki akreditasyon sürecinde yeniden değerlendirme başvurusu yapmak durumundadır.
  • Bir programa “en çok iki kez” “2 yıl süreli”akreditasyon kararı verilebilir.