Arama

Bağlantılar

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu www.yodek.org.tr
Yükseköğretim Kalite Kurulu www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu  www.wfot.org
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı www.enothe.eu
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu www.wcpt.org
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı www.enphe.org
Uluslararası Odyoloji Derneği www.isa-audiology.org
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu www.internationaldietetics.org
Association for Childhood Education International www.acei.org
QAA, Quality Assurance Agency for Higher Education, UK www.qaa.ac.uk
EUA, European University Association www.eua.be
TUNING Educational Structures www.unideusto.org
ENQA- The European Association for Quality Assurance in Higher Education www.enqa.net
EURASHE- European Association of Institutions in Higher Education www.eurashe.be
CHEA- Council for Higher Education Accreditation, USA www.chea.org
INQAAHE- The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education www.inqaahe.org
KALDER-Türkiye Kalite Derneği www.kalder.org
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education. www.cahme.org
 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/

Alan Çekirdek Eğitim Programları                                                                              http://yok.gov.tr/

Asgari Ölçütler                                                                                                             https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/asgari-kosullar