Arama

Misyon, Vizyon ve Hedefler

MİSYON

Sağlık Bilimleri alanında farklı disiplinlerdeki eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de sağlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, nitelikli sağlık profesyoneli yetiştirilerek toplumun refahının arttırılmasına katkı sağlamaktır.

VİZYON 

Sağlık Bilimleri alanında farklı disiplinlerdeki eğitim programlarının akreditasyon, değerlendirme ve izleme süreçlerini uluslararası eğitim akreditasyon süreçlerine dahil etmektir.   

HEDEFLER

  1. Sağlık Bilimleri eğitim programlarını, kurumların başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek
  2. Sağlık Bilimleri programlarının paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izlemek
  3. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek
  4. Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, yardımlaşmak
  5. Sağlık Bilimleri eğitim programlarının akreditasyon süreçlerini lisansüstü programlar açısından sürdürülebilcek alt yapıyı hazırlamak
  6. Sağlık Bilimleri akreditasyon süreçlerini, ulusal ve uluslararası dış kalite değerlendirme süreçlerine uyumlandırmak