Arama

Tarihçe

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin kuruluş başvurusu 29 kurucu üye ile 18 Mayıs 2015 tarihinde Ankara İl Dernekler Müdürlüğü’ne yapılmıştır. Bu tarihte 06-120-131 kütük numarası ile kurulan derneğin tüzüğü ise 23 Haziran 2015 tarihinde onaylanmıştır. Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu’nda G. Aydan Genç (Başkan), Özlem Ülger (Başkan Yardımcısı), Hülya Gökmen Özel (Sekreter), Gonca Bumin (Sayman), Çiğdem Ayhan (Üye), MeralHuri (Üye) ve Mine Baydan (Üye) görev almışlardır.

Dernek tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde dernek tarafından Basın Bildirisi yayınlanmış ve 7 Ağustos 2015 tarihinde SABDEK Genel Kurul Üyeleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlıklarına üyelik çağrısında bulunulmuştur.5 Aralık 2015 tarihinde yapılan 1.Genel Kurulda derneğin yetkili organlarının seçimi yapılmıştır. Genel Kurul sonrasında Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri görevlerine başlamışlardır.

Dernek başkanı G. Aydan Genç’in 29 Ağustos 2016 tarihinde istifası üzerine Dernek Tüzüğü 13. Maddesine göre Yönetim Kurulu yedek üyesi Mine Baydan toplantıya çağırılmıştır. Daha sonra da yeni kurulan yönetim kurulunda, Özlem Ülger (Başkan), Meral Huri (Başkan Yardımcısı), Gonca Bumin (Sekreter), Çiğdem Ayhan (Sayman), ve Mine Baydan (Üye) olarak belirlenmiştir.

24 Kasım 2016 tarihinde II. Olağan Genel Kurul toplantısı, II. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi’nde gerçekleştirilmiştir.

20 Mart 2017’de derneğimize gelir temini amacıyla İktisadi işletme açılmıştır.

30 Kasım 2017 tarihinde III. Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup derneğin yetkili organlarında Afsun Ezel Esatoğlu (Başkan), Meral Huri (Başkan Yardımcısı), Maviş Kulak Kayıkçı (Sekreter), Çiğdem Ayhan (Sayman), ve Mine Baydan (Üye) olarak belirlenmiştir.29 Kasım 2019 tarihinde yapılan IV Genel Kurul da dernek yetkili organları Afsun Ezel Esatoğlu (Başkan), Maviş Kulak Kayıkçı (Başkan Yardımcısı), Meral Huri (Sekreter), Derya Dikmen (Sayman), ve Deran Oskay (Üye) olarak yeniden belirlenmiştir.

Dernek 31.01.2018 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında akreditasyon tescil hakkı almıştır.Denek tescili 08.01.2020 tarihinde de 5 yıl daha uzatılmıştır.