Arama

Üyeliğe Çağrı

SABAK 18 Ağustos 2015 tarihinde üyelik çağrısında bulunarak üye kabulüne başlamıştır.

Amaçları ve yürüttükleri etkinliklerle SABAK’ın amaçlarını destekleyecek olan gerçek ve tüzel kişiler yazılı müracaatları halinde Yönetim Kurulu kararıyla SABAK üyesi olabilirler.

Üyelik başvuru formu ile SABAK’a başvuru sonrasında yönetim kurulunda başvurusu onaylanan gerçek ya da tüzel kişiler ilgili yönetim kurulu kararı ile SABAK üyesi olurlar.  Üyelik kararı sonrasında ilgili gerçek /tüzel kişi üyelik ödentisi öder. Üyeler belirlenen yıllık üyelik aidatını düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler.

Her üye, istifa etmek suretiyle dilediği anda SABAK üyeliğinden çıkabilir. Ancak istifanın yazılı olması şarttır. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ölüm nedeniyle üyeliğin düşmesi durumunda borç takibi yapılmaz.

Kanunların ve dernek tüzüğünün gerektirdiği şartları kaybeden üyeler Yönetim Kurulu kararıyla SABAK üyeliğinden çıkarılırlar. SABAK üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar şu şekildedir:

  1. SABAK tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4. SABAK organlarınca verilen kararlara uymamak,
  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Üyelik işlemleri için TIKLAYINIZ.