Arama

Yönetim Kurulu

29 Kasım 2019 tarihinde Genel Kurul toplantısı sonucunda derneğin yetkili organlarının seçimi yapılmıştır. 

Yönetim Kurulu
  Afsun Ezel Esatoğlu 
  Emel Maviş Kulak Kayıkçı
  Fatma Ayvat
  Deran Oskay
  Derya Dikmen
   
Yedek  
  Volga Bayrakçı Tunay
  Gökçen Akyürek
  Sedef Şahin
  İlkem Kara
   

 

Denetim Kurulu
  Esra Akı
  Mehmet Fisunoğlu
  Zafer Erden
 
 Yedek
 

Nilgün Metin

Bülent Elbasan

 Aydan Ercan