Arama

Değerlendirici Eğitimi

Amaç ve Hedefler

 1. Amaç: Bu eğitim sonunda katılımcılar, Özdeğerlendirme Raporlarını (ÖDR) değerlendirecekler ve kurumlara yazılı geribildirim vereceklerdir.
 2. Hedefler: Bu amaca ulaşmak için katılımcılar;
  1. Akreditasyon ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
  2. Akreditasyon sürecini açıklayabilecek,
  3. Sağlık Bilimleri Eğitimi Standartlarını tanımlayabilecek,
  4. Özdeğerlendirme raporlarını değerlendirebilecek,
  5. ÖDR’nda sunulan içeriğe yönelik belgeleri araştırabilecek,
  6. ÖDR’nda sunulan içeriğe yönelik kişilerle görüşme yapabilecek,
  7. Ziyaret sonunda ÖDR’na ilişkin kuruma yazılı gerildirim verebileceklerdir.
  8. Ziyaret sonucu ile ilgili SABAK’a rapor hazırlayabileceklerdir.

İçerik

Eğitim süresi en az bir gün olmak üzere ekiplerin gereksinimi doğrultusunda iki gün olarak gerçekleştirilecektir.

 1. Özdeğerlendirme Raporu Başlıkları, İçerikleri ve Belgelendirme
 2. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları
 3. Akreditasyon Süreci
 4. Türkiye’deki Akreditasyon Çalışmaları
 5. Akreditasyon Gereksinimi ve Dünyadaki Örnekleri
 6. Amaç ve Hedefler
 7. Eğitim Programı
 8. Program Çıktıları
 9. Öğrenciler
 10. ÖğretimElemanları
  1. Altyapı
  2. Eğitsel Kaynak ve Olanaklar
  3. Yönetim Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
  4. Sürekli İyileşme ve Gelişim
  5. Programa Özgü Ölçütler
  6. ÖDR Değerlendirme Raporu Hazırlama
 11. Değerlendirme Sürecinde Davranışsal Boyutu
 12. Tutarlılık
 13. Eğitimin Değerlendirilmesi
 14. Fotograf