Arama

Tanıtım ve Kurum Eğitimi

Amaç ve Hedefler
1. Amaç: Bu eğitim sonunda katılımcılar, akreditasyon süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2. Hedefler: Bu amaca ulaşmak için katılımcılar;
          a. Akreditasyon ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
          b. Akreditasyon sürecini açıklayabilecek,
          c. Sağlık Bilimleri Eğitimi Standartlarını tanımlayabilecek,
          d. Akreditasyon aşamalarını tanımlayabileceklerdir.

İçerik:
Eğitim bir gün olarak planlanmıştır. Eğitim süresince aşağıda adı geçen konular üzerinde durulacaktır. İçeriğin ilk üç başlığı sunum yöntemi ile, son başlık ise sunum, soru-cevap ve tartışma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Eğitim öncesinde katılımcılara Sağlık Bilimleri Eğitimi Akreditasyon Kılavuzu (Sağlık Bilimleri Eğitimi Standartları, kısa açıklamaları ve akreditasyon süreci ile ilgili bilgileri içeren) gönderilecektir.
1. Akreditasyon Gereksinimi ve Dünyadaki Örnekleri
2. Türkiye’deki Akreditasyon Çalışmaları
3. Akreditasyon Süreci
4. Sağlık Bilimleri Eğitimi Standartları
          a. Amaç ve Hedefler
          b. Eğitim Programı
          c. Program Çıktıları
          d. Öğrenciler
          e. Öğretim Elemanları
          f. Altyapı
          g. Eğitsel Kaynak ve Olanaklar
          h. Yönetim Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
          i. Sürekli İyileşme ve Gelişim
          j. Programa Özgü Ölçütler
5. Fotograf