Sabak Portal

Akreditasyon Süreci

Değerli Program Sorumluları,

Bildiğiniz gibi COVİD-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçmekteyiz. Sağlık öncelikli olmak üzere eğitim, ulaşım, iletişim, ekonomi vb. pek çok açıdan olumsuz etkilenme durumu ile karşı karşıyayız. İçinde bulunduğumuz durumdan sağlıklı ve hasarsız olarak iyi günlere kavuşmak en büyük dileğimiz. COVID-19 salgının maruz bıraktığı süreç nedeni ile hazırlıklarınızı tamamlayabilmeniz için akreditasyon takvimini güncelleyerek sizler ile paylaşıyoruz. Gelişmelere göre olası yeni güncellemeler de yapılabilir. 

Bu süreçte, bahar dönemi için uzaktan eğitim ile yeni bir dönem başlamış, bu kapsamda pek çok üniversite alt yapı desteği ile bu döneme hemen uyum sağlayabilmişken, bazı üniversitelerin özel alt yapı çalışmalarına gerek olmuştur. Nihayetinde mümkün olabildiğince derslerin uzaktan eğitim alt yapısı ile sürdürülmek suretiyle devam ettiğine dair bilgi paylaşımları mevcuttur.

Akreditasyon sürecinde önemli olan tüm uygulamalar ile verilen eğitimin amacına ulaştığının garanti altına alınmasıdır. Derneğimize akreditasyon için başvuran programlar hazırlıklarını bu kapsamda düşünerek amaç, yeterlik, çıktılara ulaşmak üzere kurdukları ölçme-değerlendirme yöntemleriyle sürdürüyorlardı.  Beklenmeyen salgın nedeniyle artık çalışmaların bir parça yön değiştirmesi gerekliliği açıktır. Uzaktan eğitim ile ilgili yapılan tüm çalışmalar değerli olmakla birlikte, değerlendirmelerde esas olarak şimdiye kadar uygulanan sistematik tüm süreçlerin dikkate alınacağını belirtmek isteriz. Programlarınızın akreditasyon başvurusu kapsamında, tüm ölçütlere ilişkin yönetimsel, kanıta dayalı, çıktı odaklı çalışmaların sistematik olarak sürdürüldüğünü varsaymaktayız. Bu süreçlere ilişkin kanıtlarınızın kayıtlı olması sizleri güçlü kılacaktır. Bununla birlikte, uzaktan eğitim gerçeğini kabul etmek ve işleyişin aksamaması için bu kapsamda da gerekli çalışmaların yapılması son derece önemlidir.  

Uluslararası alanda, uzaktan eğitim süreçlerine yönelik akreditasyon alt yapısının da olduğu görülmektedir. Uzaktan eğitime ilişkin akreditasyon uygulamalarında, eğitim veren programın misyon, vizyon, ulaşılabilir eğitim amaçları, uzaktan eğitime ilişkin müfredat veya ders programı, öğrencilere kazandırılması gereken ve uzaktan eğitim ile kazandırılması mümkün olabilecek bilgi, beceri ve davranışların garanti altına alınmasını sağlayacak yönetimsel süreçlerin tanımlı olması esastır. Bununla birlikte dürüstlük ve etik davranışların ön planda olması ve uzaktan eğitim sürecindeki tüm paydaşlarda sağlanması önemsenmektedir. Uzaktan eğitim ile kazandırılması beklenen standartların varlığı kadar sürdürülebilir olması da gerekmektedir. Bu kapsamda sürdürülebilir uzaktan eğitim sistemi için stratejik planlar ön plana çıkmaktadır.     

Ülkemiz için ise uzaktan eğitim süreçleri özellikle sağlık alanında uygulama yapan mezunların yetiştirildiği lisans programları için yeni bir kavramdır. Akreditasyonun da bu kapsamda standartlarını güncellemesi ileriye yönelik düşünülmesi gereken bir konudur. Bu konuda her türlü çalışmanın yapılması ve uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak yeni bir dönüşüme uyum sağlanması düşünülmektedir.

İçinde bulunduğumuz durumda, değerlendirmelerde örgün ve yüz yüze eğitimdeki çalışmaların öncelikli olacağı bilgisi ile uzaktan eğitime yönelik olarak belirlediğimiz önemli konuları, sizlere yardımcı olmak üzere paylaşmak istiyoruz.  Umarız en kısa sürede öğrencilerimizle bir araya gelerek, kaliteli mezunlar yetiştirmeye ve onlarla gurur duymaya devam ederiz. 

 1. Akreditasyon sürecinde SABAK genel ölçütleri kullanılmaktadır. Tüm ölçütlere ilişkin açıklamalar kanıtlarıyla birlikte açıklanmalıdır (Ölçütlere ilişkin tüm açıklamalar web sayfasında Öz Değerlendirme Rapor Örneğinde açıklanmaktadır).
 2. Programın Web sayfasının güncel ve ulaşılabilir olması kontrol edilmelidir.
 3. Akademik kurul, bölüm kurulu, komisyonlar vb. kurul/komite ve çalışma gruplarının tümündeki toplantılara öğrenci temsiliyetinin sağlanması önemlidir (uzaktan eğitim süreci dahil).
 4. Uzaktan eğitim süreçleri ile ilgili yapılan tüm ders, etkinlik, ödev, simülasyon vb. tüm uygulamalara ait gerekli kayıtların ya da kanıtların oluşturulması önemlidir.
 5. Uzaktan eğitim sürecinde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemlerinin nasıl ve ne şekilde uygulandığına yönelik kanıtlar, sürecin garanti altına alındığının göstergesi olacaktır.
 6. Uzaktan eğitim sürecinde staj/mesleki uygulama derslerine özel hangi çözüm önerileri alındı ve uygulandı sorularının cevapları verilmelidir.
 7. Öğretim elemanları tarafından uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere verilen ödev, seminer ve uygulamalara yönelik değerlendirilmeler ile ilgili öğrencilere geri bildirimlerin yapılmış olması önemlidir.
 8. Uzaktan eğitim süreci kapsamında iç ve dış paydaş görüşleri, paylaşımları konularında alınan görüşler, öneriler ve geri dönüşlere ilişkin yapılan çalışmalar değerlidir.
 9. Öğrencilerin genel memnuniyetleri yanı sıra uzaktan eğitim sürecine yönelik memnuniyetleri değerlendirilmeli ve ihtiyaca göre iyileştirmeye yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.
 10. Bu süreçte öğrenciler kadar öğretim elamanlarının ve idari/teknik personelin çalışma sistemi, uzaktan eğitim sürecine adaptasyonları önemlidir.
 11. Bu sürecin sıkıntısız yaşanabilmesi için alınan yönetimsel kararlar ve uygulamalar kayıt altına alınmalıdır.

Sağlıklı günlerde birlikte olarak kalite çalışmalarına hız vermek dileğiyle.

Saygılarımızla

SABAK Yönetim Kurulu

 

Güncellenmiş Süreç: 

Tarih İşlem
01 - 28 Şubat 2024 Kurumların SABAK'a e-posta yoluyla niyet mektubunu doldurarak yazılı başvurusunu göndermesi
01 - 15 Mart 2024 Başvurunun değerlendirilmesi, kabul edilenlere maliyetin bildirilmesi
15 - 31 Mart 2024 Kurumların, kabul mektubunu SABAK’a yollaması
01 Nisan - 31 Ağustos 2024 Kurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, elektronik kopyasını SABAK’a yollaması
01 - 30 Eylül 2024 Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun (SAK) ÖDR ön incelemesini yapması ve değerlendirme takımı kurması:
 • Format ve içerik uygunsuzluğu varsa; yetersizlikler kurum tarafından 15 gün içinde giderilir.
 • Standart yetersizlikleri varsa; kurum bir sonraki dönem başvurabilir.
01 - 30 Ekim 2024 Öz değerlendirme raporlarının (ÖDR) takımlar tarafından değerlendirilmesi
01 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 Kurum ziyareti
15 Ocak - 15 Mart 2025 Değerlendirme Raporu yazımı, kesinleştirilmesi, SAK’a teslimi, SAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması ve duyurulması

Şikayet ve Öneriler

Ad Soyad
   

 

logo sabak

 

ADRES

Emek Mahallesi Bişkek Caddesi
125-127 MTC Plaza Kat:3 No:16
Çankaya/Ankara

E-POSTA

sabak@sabak.org.tr

İLETİŞİM

+90 (530) 914 99 16