Sabak Portal

Genel Akredite Program Listesi

AKREDİTE EDİLEN PROGRAMLAR LİSTESİ

 

ÜNİVERSİTE/ FAKÜLTE/ PROGRAM

AKREDİTASYON
BAŞLANGIÇ
TARİHİ

AKREDİTASYON
BİTİŞ
TARİHİ

1

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2026

2

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021

30.09.2026

3

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Pr.

8.03.2022
20.03.2024

30.09.2024
30.09.2027

4

Anadolu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil Ve Konuşma Terapisi Pr.

15.03.2019
19.03.2021

30.09.2021
30.09.2024

5

Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

19.03.2021

30.09.2026

6

Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Pr.

19.03.2021
20.03.2024

30.09.2023
30.09.2029

7

Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Pr.

19.03.2021

30.09.2026

8

Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Pr.

19.03.2021
20.03.2024

30.09.2023
30.09.2029

9

Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

15.03.2019

30.09.2024

10

Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

15.03.2019
19.03.2021
20.03.2024

30.09.2021
30.09.2024
30.09.2029

11

Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Pr.

15.03.2019
19.03.2021
20.03.2023

30.09.2021
30.09.2023
30.09.2028

12

Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2026

13

Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

20.03.2023

30.09.2025

14

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

20.03.2024

30.09.2029

15

Çukurova Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Pr.

20.03.2024

30.09.2029

16

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

8.03.2022

30.09.2027

17

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021

30.09.2026

18

Dokuz Eylül Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

20.03.2023

30.09.2028

19

Ege Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

20.03.2023

30.09.2028

20

Ege Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Pr.

20.03.2023

30.09.2025

21

Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

19.03.2021

30.09.2026

22

Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

13.03.2020

30.09.2025

23

Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

13.03.2020

30.09.2025

24

Hacettepe Üniversitesi
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021

30.09.2026

25

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

13.03.2020

30.09.2025

26

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Pr.

19.03.2021

30.09.2026

27

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ergoterapi Pr.

15.03.2019
20.03.2024

30.09.2024
30.09.2029

28

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

13.03.2020
8.03.2022

30.09.2022
30.09.2025

29

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

13.03.2020
8.03.2022

30.09.2022
30.09.2025

30

İnönü Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Pr.

20.03.2023

30.09.2025

31

İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

20.03.2024

30.09.2026

32

İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Pr.

15.03.2019
19.03.2021
20.03.2024

30.09.2021
30.09.2024
30.09.2026

33

İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2026

34

İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Pr.

8.03.2022
20.03.2024

30.09.2024
30.09.2026

35

İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

13.03.2020
8.03.2022

30.09.2022
30.09.2025

36

İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil Ve Konuşma Terapisi Pr.

19.03.2021

30.09.2026

37

İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ergoterapi Pr.

8.03.2022

30.09.2024

38

İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

15.03.2019

30.09.2024

39

İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ortez Ve Protez Pr.

8.03.2022

30.09.2024

40

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Pr.

19.03.2021

30.09.2023

41

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021

30.09.2026

42

İstinye Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

20.03.2024

30.09.2026

43

İstinye Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

20.03.2024

30.09.2026

44

Lefke Avrupa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

20.03.2023

30.09.2028

45

Lefke Avrupa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

20.03.2024

30.09.2026

46

Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Pr.

20.03.2024

30.09.2026

47

Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

15.03.2019
20.03.2024

30.09.2024
30.09.2029

49

Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Pr.

13.03.2020
8.03.2022

30.09.2022
30.09.2025

49

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

20.03.2023

30.09.2028

50

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

20.03.2024

30.09.2026

51

Sakarya Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2025

52

Sanko Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2026

53

Sanko Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2026

54

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Pr.

20.03.2023

30.09.2025

55

Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi Pr.

20.03.2024

30.09.2026

56

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2025

57

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2025

58

Yeditepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

13.03.2020
8.03.2022

30.09.2022
30.09.2025

59

Yeditepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

13.03.2020
8.03.2022

30.09.2022
30.09.2025

Şikayet ve Öneriler

Ad Soyad
   

 

logo sabak

 

ADRES

Emek Mahallesi Bişkek Caddesi
125-127 MTC Plaza Kat:3 No:16
Çankaya/Ankara

E-POSTA

sabak@sabak.org.tr

İLETİŞİM

+90 (530) 914 99 16