Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)    +90 (530) 914-9916   sabak@sabak.org.tr
Akreditasyon başvurusunda bulunan kurumların, Öz Değerlendirme Raporu hazırlama sürecinde, akıllarına takılan sorulara yanıt vermek üzere gönüllü olan Hocalarımıza Mentor Eğitimi yapıldı.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ulusal Akreditasyon kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile 2020 yılı İzleme Programı değerlendirildi.
SABAK, International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)’a tam üye olmuştur.
SABAK Yeni Yönetim Kurulu Görevine Başladı
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.

 

Sabak Portal

Tarihçe

 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin kuruluş başvurusu 29 kurucu üye ile 18 Mayıs 2015 tarihinde Ankara İl Dernekler Müdürlüğü’ne yapılmıştır. Bu tarihte 06-120-131 kütük numarası ile kurulan derneğin tüzüğü ise 23 Haziran 2015 tarihinde onaylanmıştır. Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu’nda G. Aydan Genç (Başkan), Özlem Ülger (Başkan Yardımcısı), Hülya Gökmen Özel (Sekreter), Gonca Bumin (Sayman), Çiğdem Ayhan (Üye), MeralHuri (Üye) ve Mine Baydan (Üye) görev almışlardır.

Dernek tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde dernek tarafından Basın Bildirisi yayınlanmış ve 7 Ağustos 2015 tarihinde SABDEK Genel Kurul Üyeleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlıklarına üyelik çağrısında bulunulmuştur.5 Aralık 2015 tarihinde yapılan 1.Genel Kurulda derneğin yetkili organlarının seçimi yapılmıştır. Genel Kurul sonrasında Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri görevlerine başlamışlardır.

Dernek başkanı G. Aydan Genç’in 29 Ağustos 2016 tarihinde istifası üzerine Dernek Tüzüğü 13. Maddesine göre Yönetim Kurulu yedek üyesi Mine Baydan toplantıya çağırılmıştır. Daha sonra da yeni kurulan yönetim kurulunda, Özlem Ülger (Başkan), Meral Huri (Başkan Yardımcısı), Gonca Bumin (Sekreter), Çiğdem Ayhan (Sayman), ve Mine Baydan (Üye) olarak belirlenmiştir.

24 Kasım 2016 tarihinde II. Olağan Genel Kurul toplantısı, II. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi’nde gerçekleştirilmiştir.

20 Mart 2017’de derneğimize gelir temini amacıyla İktisadi işletme açılmıştır.

30 Kasım 2017 tarihinde III. Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup derneğin yetkili organlarında Afsun Ezel Esatoğlu (Başkan), Meral Huri (Başkan Yardımcısı), Maviş Kulak Kayıkçı (Sekreter), Çiğdem Ayhan (Sayman), ve Mine Baydan (Üye) olarak belirlenmiştir.29 Kasım 2019 tarihinde yapılan IV Genel Kurul da dernek yetkili organları Afsun Ezel Esatoğlu (Başkan), Maviş Kulak Kayıkçı (Başkan Yardımcısı), Meral Huri (Sekreter), Derya Dikmen (Sayman), ve Deran Oskay (Üye) olarak yeniden belirlenmiştir.

Dernek 31.01.2018 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında akreditasyon tescil hakkı almıştır. Dernek tescili 08.01.2020 tarihinde de 5 yıl daha uzatılmıştır. 

 

Şikayet ve Öneriler

Ad Soyad
   

HIZLI BAĞLANTILAR
İlgili diğer kurumlar için linklere buradan ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Uluslararası Odyoloji Derneği
Uluslararası Odyoloji Derneği
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu
Association for Childhood Education International
Association for Childhood Education International
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK
EUA, European University Association
EUA, European University Association
TUNING Educational Structures
TUNING Educational Structures
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
European Association of Institutions in Higher Education
European Association of Institutions in Higher Education
Council for Higher Education Accreditation, USA
Council for Higher Education Accreditation, USA
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
Türkiye Kalite Derneği
Türkiye Kalite Derneği
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education.
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education.

 

logo sabak

 

ADRES

Emek Mahallesi Bişkek Caddesi
125-127 MTC Plaza Kat:3 No:16
Çankaya/Ankara

E-POSTA

sabak@sabak.org.tr

İLETİŞİM

+90 (530) 914 99 16