Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)    +90 (530) 914-9916   sabak@sabak.org.tr
Akreditasyon başvurusunda bulunan kurumların, Öz Değerlendirme Raporu hazırlama sürecinde, akıllarına takılan sorulara yanıt vermek üzere gönüllü olan Hocalarımıza Mentor Eğitimi yapıldı.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ulusal Akreditasyon kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile 2020 yılı İzleme Programı değerlendirildi.
SABAK, International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)’a tam üye olmuştur.
SABAK Yeni Yönetim Kurulu Görevine Başladı
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.

 

Sabak Portal

Değerlendirici Eğitimi

 

Tanıtım ve Kurum Eğitimi

Değerlendirici Eğitimi

Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
Webinarlar Eğiticilerin Eğitimi 

 

Amaç ve Hedefler

1. Amaç: Bu eğitim sonunda katılımcılar, Özdeğerlendirme Raporlarını (ÖDR) değerlendirecekler ve kurumlara yazılı geribildirim vereceklerdir.
2. Hedefler: Bu amaca ulaşmak için katılımcılar;

a. Akreditasyon ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
b. Akreditasyon sürecini açıklayabilecek,
c. Sağlık Bilimleri Eğitimi Standartlarını tanımlayabilecek,
d. Özdeğerlendirme raporlarını değerlendirebilecek,
e. ÖDR’nda sunulan içeriğe yönelik belgeleri araştırabilecek,
f. ÖDR’nda sunulan içeriğe yönelik kişilerle görüşme yapabilecek,
g. Ziyaret sonunda ÖDR’na ilişkin kuruma yazılı gerildirim verebileceklerdir
h. Ziyaret sonucu ile ilgili SABAK’a rapor hazırlayabileceklerdir.

İçerik

Eğitim süresi en az bir gün olmak üzere ekiplerin gereksinimi doğrultusunda iki gün olarak gerçekleştirilecektir.

1. Özdeğerlendirme Raporu Başlıkları, İçerikleri ve Belgelendirme
2. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi StandartlarıAkreditasyon Süreci
3. Türkiye’deki Akreditasyon Çalışmaları
4. Akreditasyon Gereksinimi ve Dünyadaki Örnekler

a. Amaç ve Hedefler
b. Eğitim Programı
c. Program Çıktıları
d. Öğrenciler
e. ÖğretimElemanları
f. Altyapı
g. Eğitsel Kaynak ve Olanaklar
h. Yönetim Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
i. Sürekli İyileşme ve Gelişim
j. Programa Özgü Ölçütler
k. ÖDR Değerlendirme Raporu Hazırlama
l. Değerlendirme Sürecinde Davranışsal Boyutu
m. Tutarlılık
n. 
Eğitimin Değerlendirilmesi

5. Fotograf

 

Şikayet ve Öneriler

Ad Soyad
   

HIZLI BAĞLANTILAR
İlgili diğer kurumlar için linklere buradan ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Uluslararası Odyoloji Derneği
Uluslararası Odyoloji Derneği
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu
Association for Childhood Education International
Association for Childhood Education International
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK
EUA, European University Association
EUA, European University Association
TUNING Educational Structures
TUNING Educational Structures
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
European Association of Institutions in Higher Education
European Association of Institutions in Higher Education
Council for Higher Education Accreditation, USA
Council for Higher Education Accreditation, USA
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
Türkiye Kalite Derneği
Türkiye Kalite Derneği
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education.
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education.

 

logo sabak

 

ADRES

Emek Mahallesi Bişkek Caddesi
125-127 MTC Plaza Kat:3 No:16
Çankaya/Ankara

E-POSTA

sabak@sabak.org.tr

İLETİŞİM

+90 (530) 914 99 16