Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)    +90 (530) 914-9916   sabak@sabak.org.tr
Akreditasyon başvurusunda bulunan kurumların, Öz Değerlendirme Raporu hazırlama sürecinde, akıllarına takılan sorulara yanıt vermek üzere gönüllü olan Hocalarımıza Mentor Eğitimi yapıldı.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ulusal Akreditasyon kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile 2020 yılı İzleme Programı değerlendirildi.
SABAK, International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)’a tam üye olmuştur.
SABAK Yeni Yönetim Kurulu Görevine Başladı

 

Sabak Portal

İtiraz ve Şikayet

Değerli Paydaşımız,

Akredite edilmek üzere SAK tarafından dış değerlendirmesi yapılan sağlık bilimleri programları için hazırlanan raporlar ve akreditasyon kararları itiraza açıktır. Programı yürüten kurumların bu haklarını nasıl kullanabilecekleri İtiraz ve Şikâyet Yönergesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

Kuruluş olarak amacımız, gerçekleştirdiğimiz program değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde güvenirlik ve tutarlılık düzeyini mümkün olan en üst düzeye çıkararak mükemmeliyete ulaşmaktır. Kalite güvencesinin temel bileşenlerinden biri olan sürekli gelişim stratejik ve süresiz hedefimizdir. PUKÖ döngüsünü izleyerek yürütülen çalışmalarla sizlere verilen hizmet kalitesini her geçen gün artırmak için çalışılmaktadır.

İtiraz ve şikâyetlerinize İtiraz ve Şikâyet Yönergesi uyarınca yasal süreler içinde cevap verilecektir.

İşbirliğiniz ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

SABAK Yönetim Kurulu

Şikayet ve Öneriler

Ad Soyad
   

 

logo sabak

 

ADRES

Emek Mahallesi Bişkek Caddesi
125-127 MTC Plaza Kat:3 No:16
Çankaya/Ankara

E-POSTA

sabak@sabak.org.tr

İLETİŞİM

+90 (530) 914 99 16